COVID 19 - Voorsorg

SAVF Huis Silversig het op 27 Maart 2020 in totale inperking gegaan. Dit beteken dat geen besoekers ontvang mag word nie en alle personeel beskermde klere (PPE) moes dra.

Alle personeel is oorspronklik negatief getoets deur die Departement van Gesondheid vir COVID-19.

Streng protokol is opgestel deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en Gesondheid, sowel as die SAVF Bestuur.

Alle besluite en verslapping van COVID-19 maatreëls moet eers deur hierdie Partye, soos in die Gazette aangekondig goedgekeur word.

COVID-19 stel talle eise aan ons Tehuis, maar ons eerste prioriteit is die veiligheid en gesondheid van ons lieflike inwoners. Die volgende maatreëls is ingestel om almal te beskerm:

Donker Gange

Sekuriteit

Sekuriteitsdienste is opgelei en verantwoordelik vir toegangsbeheer. Hulle het temperatuurmeters en alle besoekers se besonderhede word op rekord gestel op voorgeskrewe vorms, soos deur die Departement bepaal.

Sekuriteit

PPE

Beskermende drag (PPE) is aan alle personeel uitgereik.

PPE 2 PPE

Ontsmettings stasies

Ontsmettingstasies is by verskeie punte in ons Tehuis opgerig.

Ontsmettings stasies

Verpligde maskers

Alle personeel, inwoners en besoekers is verplig om maskers te dra ten alle tye.

Verpligde Maskers

COVID-19 toetse

Die Departement van Gesondheid doen COVID-19 toetse op die personeel en inwoners.

COVID-19 Toetse

Aanlyn Opleiding

Alle personeel ondergaan gereeld opleiding ten opsigte van COVID-19 maatreëls.

Aanlyn opleiding

Spesiële Aandag

Inwoners ontvang spesiale aandag – veral emosioneel – van die maatskaplike werker sodat hulle deurgaans ingelig en veilig kan voel.

Tannie met bordjie

Sosiale Afstand

Regulasies ten opsigte van sosiale afstand word streng toegepas.

sosiele afstand

Sanitasie

Ons Tehuis word gereeld ontsmet.

Santitasie van eetsaal Santitasie van gange

Kontak Ons